Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/09/2018 09:13 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lê Na
Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019

 

 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BRVT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG NDT KHIẾM THỊ HỮU NGHỊ                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

                    Số:       /KH - KTHN                                      Phường Phú Mỹ, ngày      tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ vào công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 1686/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 – 2019.

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và tình hình thực tế nhà trường đầu năm học 2018- 2019, trường NDT Khiếm Thị Hữu Nghị xác định phương hướng và nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị như sau:

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Đội ngũ cán bộ viên chức:

- Tổng số nhân sự: 52 người/43 nữ trong đó:

Lãnh đạo : 3; Trình độ: Đại học 2, Thạc sĩ quản lý giáo dục: 1

Giáo viên : 32; Trình độ: Đại học 24; Cao đẳng: 7 người; Trung cấp:1 người

Nhân viên :17 người (biên chế 7, hợp đồng 68: 10, hợp đồng tự trang trải: 1). Trình độ: Đại học 1; Cao đẳng: 2 người; Trung cấp:4 người; Chưa qua đào tạo: 10 người.

- Cơ cấu tổ chức: Thành lập 6 tổ chuyên môn, hoạt động theo chức năng riêng, trong đó 4 tổ giáo viên và 2 tổ nhân viên.

So với tiêu chuẩn quy định trong thông tư 28 và chỉ tiêu kế hoạch nhân sự được giao trường còn thiếu 5giáo viên.

2. Học sinh:

Tổng số HS: 186/67 nữ.

Tổng số lớp học: 24

Khối lớp

Số lớp

Số học sinh

Đối tượng khuyết tật

Khiếm Thị

KTTT

Đa tật

Can Thiệp sớm

1

8

1

7

0

Dự bị

(Tiền học đường)

7

56

1

55

0

1

7

59

4

53

2

2

4

27

1

24

3

3

2

14

0

14

0

4

2

11

7

5

0

5

1

6

0

6

0

Lớp 6 hòa nhập

 

5

5

0

0

Tổng

24

186

19

162

5

- Lớp học lao động hướng nghiệp, dạy nghề thủ công: 4 lớp, cụ thể:

+ Lớp lao động hướng nghiệp nghề chổi: 1 lớp/10 HS.

+ Học nghề làm hoa: 1 lớp/10 HS.

+ Lao động phụ việc gia đình: 2 lớp/20 HS.

3. CSVC:

3.1. Về hệ thống phòng ốc:

- Phòng học:Có 24P/ 24 lớp.

- Phòng chức năng: Có 1 phòng vi tính, 1 phòng nhạc, 1 phòng tập PHCN, 1 phòng may, 1 phòng SHHN, 1 phòng dạy nghề chổi...

3.2: Về trang thiết bị dạy học: Có 26 máy tính, 1 máy chiếu; 5 ti vi WIFI; 2 máy Cassette,......

4. Đoàn thể:

- Chi bộcó 13đảng viên đạt tỷ lệ  25,5 %

- Đoàn TNCS có 13 đoànviên/10 nữ .

- Tổ chức Ban đạiCMHS:6 người

- Tổ chức công đoàn: 50 công đoàn viên

5. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản ở năm học 2018 - 2019

5.1. Thuận lợi:

- Trường được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh – ngành – thị ủy Phú Mỹ và các lực lượng xã hội ngày càng thiết thực hơn.

- Bộ máy tổ chức được kiện toàn tương đối đồng bộ. Hầu hết đội ngũ cán bộ viên chức có thâm niên công tác, đã tích lũy được kinh nghiệm nuôi dạy trẻ khuyết tật và gắn bó với trường.

- Cơ sở vật chất mới được đầu tư nâng cấp nên rất khang trang, sạch sẽ, thoáng mát thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý hướng dẫn HS trong các hoạt động.

5.2. Khó khăn:

- Do vị trí địa lý trường cách xa các địa phương trong tỉnh nên việc đi học của học sinh khuyết tật khó khăn vì vậy công tác tuyển sinh – duy trì sĩ số học sinh của trường gập nhiều khó khăn.

- Học sinh nhiều dạng tật là đối tượng không theo học được ở phổ thông, phần lớn sức khỏe yếu, xa gia đình nội trú tại trường, khả năng tự phục vụ kém, luôn có nhu cầu được chăm sóc giúp đỡ thường xuyên và phù hợp .

 Số lượng giáo viên của trường còn thiếu so với biên chế được giao, một số giáo viên đang trong thời gian nghỉ thai sản nên trường cũng gặp khó khăn trong công tác phân công chuyên môn đầu năm.

 

 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhà nước và của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình khung của BGD, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trẻ khuyết tật. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức tiết dạy đảm bảo phù hợp đối tượng HSKT. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống – kỹ năng hòa nhập, giáo dục thể chất - chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích cho HS. Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tiếp tục tăng cường sử dụng các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các môn học, bài dạy và trong công tác quản lý nhà trường.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu lực - hiệu quả công tác quản lý nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và CB quản lý nhà trường: Đẩy mạnh việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, đảm bảo chất lượng toàn diện của công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật.

4.Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực đầu tư cho trường để đáp ứng kịp thời các nhu cầu thiết yếu của hoạt động nuôi dạy trẻ khuyết tật, nâng cao hơn nữa mức sống và điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh.

II . NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Công tác giáo dục tư tưởng - chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:

a. Nhiệm vụ :

Tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết và các cuộc vận động của Đảng, nhà nước và của ngành.

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2019 tới toàn thể CBVC nhà trường.

b. Chỉ tiêu

100% CBVC nhà trường thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia đầy đủ các lớp học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị các cấp.

100% cán bộ viên chức nhận thức rõ vai trò – trách nhiệm ở từng vị trí công tác, chủ động tự giác khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, tự giác nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy – làm việc.

100% cán bộ viên chức thực hiện tốt việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh khuyết tật của trường. Tích cực, tự giác xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, trường học văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa, tham gia đầy đủ, tích cực các cuộc vận động lớn của Đảng, của ngành.

100% cán bộ viên chức yên tâm công tác, gắn bó với trường, thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ HS khuyết tật.

c. Biện pháp:

Sắp xếp lịch trực, lịch dạy hợp lý để tạo điều kiện cho mọi CBVC nhà trường tham  gia các lớp học tập chính trị, nghiệp vụ do các cấp tổ chức. Đồng thời chú trọng phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản, kế hoạch, chỉ thị của cấp trên và nhà trường trong phiên họp cơ quan hàng tháng, chú trọng hướng dẫn và đôn đốc CBVC vận dụng thực hiện thường xuyên.

Triển khai, quán triệt thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn bằng những quy định cụ thể, rõ ràng đồng thời tổ chức thảo luận đưa vào thực hiện ngay từ tuần lễ đầu tiên của năm học để CBVC hiểu rõ và thực hiện thường xuyên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nội dung và hình thức phù hợp đối với CBVC nhà trường.Tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động và khích lệ động viên cán bộ viên chức, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBVC thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể hóa nội dung nghị quyết và các cuộc vận động thành những kế hoạch cụ thể, công việc thường xuyên của trường, định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm

2. Công tác phát triển và duy trì sĩ số học sinh:

a. Nhiệm vụ:

- Huy động tối đa trẻ khuyết tật không theo học được ở phổ thông đến trường nhập học, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng.

- Tăng cường giáo dục lao động hướng nghiệp cho HS khuyết tật có khả năng tham gia lao động tạo niềm tin cho PHHS và cơ hội hoà nhập cộng đồng cho HS.

- Thường xuyên cập nhật và lập các loại hồ sơ HS theo quy định đầy đủ, khoa học.

b. Chỉ tiêu: Đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao đến cuối năm học: 190 học sinh/24 lớp.

c. Biện pháp duy trì sĩ số: 

- Phối hợp với các phòng LĐTB&XH  huyện thị trong tỉnh để thống kê trẻ khuyết tật chưa ra lớp, phối hợp tuyên truyền vận động gia đình đưa trẻ khuyết tật đến trường. Tổ chức khảo sát học sinh mới chặt chẽ để sắp xếp học sinh vào lớp học phù hợp, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả, thiết thực. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo cho học sinh hứng thú tới trường.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường, giáo viên, quản sinh, phụ huynh trong việc duy trì chuyên cần của học sinh thông qua thư mời, điện thoại, tin nhắn và gặp gỡ trực tiếp. Liên hệ kịp thời với gia đình có HS nghỉ không lý do. Kiên trì tư vấn vận động phụ huynh cho trẻ khuyết tật đi học ở trường lớp phù hợp, không để HS bỏ học.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động chuyên môn:

a. Nhiệm vụ:

* Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn:

- Duy trì và đẩy mạnh nề nếp sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tổ chức việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện cải tiến công tác tổ chức dự giờ giáo viên, tăng cường hoạt động củng cố và xây dựng chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học và hình thức tổ chức học tập cho HS.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra chuyên môn định kì, đột xuất, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong chuyên môn.

* Tổ chức hoạt động dạy học:

 - Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục chi tiết do trường xây dựng ở tất cả các khối lớp dựa trên chương trình khung về giáo dục chuyên biệt .

- Tăng cường tổ chức dạy tích hợp nội dung các môn học, chú trọng giáo dục kỹ năng sống với nội dung phù hợp và dạy tích hợp các nội dung giảng dạy về ATGT - giáo dục môi trường - tiết kiệm năng lượng vào các môn học và hoạt động giáo dục. Tổ chức dạy lồng ghép nội dung “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào trong môn đạo đức, kỹ năng xã hội.

- Tập trung đẩy mạnh giáo dục cá nhân, giúp đỡ hướng dẫn HS khuyết tật nặng, yếu hòa nhập vào môi trường sinh hoạt – học tập tại trường tiến tới hòa nhập cộng đồng xã hội. Tiếp tục tổ chức dạy nội dung phục hồi chức năng và KN lao động cho các đối tượng HS: Dạy KNLĐ tự phục vụ cho học sinh khuyết tật yếu, mới, kỹ năng lao động hướng nghiệp, làm nghề thủ công (làm chổi đót, làm hoa, phụ giúp việc nhà...) cho học sinh khuyết tật lớn và giảng dạy kỹ năng hoàn thiện sản phẩm đối với học sinh trên 16 tuổi.

- Tăng cường sử dụng ĐDDH phù hợp với từng đối tượng HS trong các tiết dạy, không dạy chay, áp đặt kiến thức cho HS.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT kết hợp đánh giá sự tiến bộ của HS.

b. Chỉ tiêu:

* Chất lượng dạy học: (Có bảng đính kèm)

* Chất lượng hoạt động chuyên môn:

 - Xây dựng chuyên đề với ít nhất 2-3tiết minh họa/ TCM.

 - Dự giờ đồng nghiệp: 3tiết/tháng/GV chính thức, 4 tiết/tháng/GV tập sự, ít nhất 4 tiết/tháng/ PT TCM.

-Tổ chức dự giờ giáo viên ít nhất 60 tiếttrở lên/TCM/năm học.

- Xếp loại giáo viên theo quyết định 14: Xuất sắc: ít nhất 20%, còn lại đạt loại khá.

- Giáo viên dạy giỏi trường: ít nhất 70% giáo viên

- Làm đồ dùng dạy học: Mỗi giáo viên tự làm 1 đồ dùng dạy học/học kỳ, mỗi tổ chuyên môn làm ít nhất 3 Đồ dùng dạy học dự thi trong đó ít nhất có 1 ĐDDH có giá trị sử dụng cao.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dành ít nhất 2 buổi cho hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn HS yếu và hướng nghiệp dạy nghề cho HS.

            100% học sinh có chương trình giáo dục cá nhân và được lập sổ theo dõi tiến bộ thường xuyên.

            80% học sinh được rèn luyện kĩ năng lao động, 30% học sinh nội trú có kĩ năng tự phục vụ tốt.

            20% học sinh tham gia lao động hướng nghiệp và và học nghề thủ công trong đó có trên 5% học sinh làm thành thạo một vài công đoạn của quy trình tạo sản phẩm. Hoàn thiện ít nhất 300 cây chổi; làm được các sản phẩm bình hoa, móc khóa, vòng hạt các loại,....

c. Biện pháp thực hiện:

* Tổ chức các hoạt động chuyên môn:

- Tổ chức triển khai thảo luận, quán triệt việc thực hiện chương trình dạy học các môn học cho phù hợp với đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học. Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng học sinh, nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

 - Triển khai quán triệt thực hiện quy chế chuyên môn ngay từ tuần đầu tiên của năm học. Phân công chuyên môn hợp lý phát huy năng lực và sở trường của từng giáo viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện linh hoạt kế hoạch kiểm tra chuyên môn, đặc biệt là thực hiện soạn giảng của giáo viên.

            - Phân công và quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn giáo viên tập sự. Chú trọng tổ chức tập huấn chuyên môn, phổ biến kinh nghiệm công tác. Duy trì tổ chức dự giờ theo nhóm và công khai phân công lực lượng dự giờ.

- Tổ chức nghiêm túc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo thông tư 21/2010- BGDĐT.

* Tổ chức hoạt động dạy học:

            - Thực hiện giáo dục cá nhân, theo dõi, đánh giá, khích lệ thường xuyên sự tiến bộ của HS. Tăng cường hướng dẫn giáo dục cá nhân, đưa mục tiêu giáo dục cá nhân và nội dung giáo dục vào từng bài soạn.Tăng cường ôn tập, định ra tiêu chí đánh giá phù hợp để có nhận xét, đánh giá đúng mức từng bước tiến bộ của học sinh. Thực hiện nghiêm túc quy trình theo dõi đánh giá sự tiến bộ của học sinh

- Tổ chức các lớp lao động hướng nghiệp dạy nghề, phát triển năng khiếu văn nghệ - thể thao cho học sinh ngay từ đầu năm học.Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp để củng cố kĩ năng sống, kĩ năng hòa nhập cộng đồng và tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện và thể hiện.         

            - Duy trì và cải tiến công tác tổ chức lớp tự học buổi tối ở khu nội trú, tăng cường phối hợp giáo viên đứng lớp với giáo viên trực học buổi tối, để giúp đỡ học sinh vươn lên.

                - Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

- Tăng cường tuyên truyền vận động khích lệ giáo viên tận dụng tranh, ảnh, vật thật, làm mới hoặc cải tiến, khai thác đồ dùng dạy học sẵn có vào tiết dạy. Thường xuyên hỗ trợ giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng... Tổ chức luyện viết chữ đẹp thường xuyên, sơ kết báo cáo thực hiện đổi mới ở từng học kỳ đối với từng giáo viên.

            4. Tổ chức hoạt động văn thể và giáo dục ngoài giờ lên lớp, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống cho HS:

            a. Nhiệm vụ:

            - Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, chú trọng phục hồi chức năng cho HS bại liệt đa tật.

            - Tăng cường giáo dục phát triển năng khiếu văn nghệ-thể thao cho HS: Coi trọng giáo dục và rèn luyện thể chất, nâng cao việc rèn luyện thể lực cho HS. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng khiếu hát múa cho học sinh khiếm thị và học sinh khuyết tật trí tuệ để thành lập đội văn nghệ tham gia biểu diễn phục vụ các đợt. Phát động và tổ chức cho học sinh tham gia các hội thi năng khiếu biểu diễn văn nghệ, hóa trang, hội khỏe,… giúp học sinh tự tin, mạnh dạn hơn.

            - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham gia trò chơi dân gian, tham quan dã ngoại, giao lưu với các trường học, với đại diện các công ty xí nghiệp và các tổ chức xã hội khác, giúp học sinh thư giãn, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và tăng cường mối đoàn kết gắn bó giúp nhau cùng tiến bộ. Duy trì và cải tiến hoạt động tổ chức tổng kết kỹ năng sống cho HS cuối năm học đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả.

            -  Duy trì hướng dẫn tập luyện để thành lập đội trống dự bị khắc phục tình trạng hụt hẫng nhân sự đội trống khi có thành viên đội trống vắng mặt.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nề nếp học tập, sinh hoạt, cụ thể như: đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đồng phục, tích cực tham gia hoạt động giáo duc.

- Tăng cường hướng dẫn, giáo dục HS lễ phép, biết tự bảo vệ thân thể và không có biểu hiện tiêu cực khác.

-Tổ chức hướng dẫn, rèn luyện cho HS tính tự giác và tích cực tham gia lao động  giữ gìn trường lớp sạch đẹp, tham gia giúp đỡ học sinh nhỏ tật nặng trong sinh hoạt hàng ngày theo khả năng của mình.

- Tăng cường tổ chức giáo dục học sinh thuộc và thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy

            b. Chỉ tiêu:

            Tổ chức hoạt động văn thể (biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, chương trình vui chơi, giao lưu và tham quan dã ngoại cho học sinh) ít nhất 8 lần / năm.

            Tổ chức kết nạp đội viên : ít nhất 5 học sinh khuyết tật khối tiểu học. Tập luyện kỹ năng đánh trống đội cho ít nhất 3 học sinh đội dự bị.

 Tổ chức xây dựng ít nhất 7 tiết mục văn nghệ mới có chất lượng.

100% HS nội trú tham gia thể dục buổi sáng và đi bộ buổi chiều hàng ngày. 100% học sinh tập thể dục giữa giờ.

            c. Biện pháp thực hiện:

            - Xây dựng và thực hiệnnề nếp sinh hoạt, học tập cho HS: Nề nếp SH dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt 15 phút đầu giờ hàng ngày, nề nếp TD buổi sáng, thể dục giữa giờ, lao động vệ sinh môi trường hàng sáng,…

            - Củng cố vai trò ban chấp hành chi đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên trực theo dõi uốn nắn nề nếp, đánh giá thi đua hàng tuần và hỗ trợ hoạt động đội.

            - Phát động liên tục các đợt thi đua gắn với chủ đề các ngày lễ lớn, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trong các đợt, tổ chức sơ - tổng kết đề nghị khen thưởng kịp thời hàng tháng và sau khi kết thúc từng đợt.

            - Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, tổ quản sinh trong tổ chức tham quan dã ngoại cho học sinh .

            - Phối hợp với GVCN, giáo viên phụ trách văn nghệ, giáo viên thể dục phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu văn nghệ, trống đội. Tổ chức hội thi diễn văn nghệ, hóa trang cho học sinh trong nhà trường các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn tại trường.

            - Đưa nội dung giáo dục truyền thống vào nhà trường thông qua các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tổ chức trò chơi dân gian, hát dân ca…

            - Sưu tầm và mở băng đĩa thiếu nhi trong giờ ra chơi giữa buổi học và các buổi sinh hoạt tự do ở khu nội trú để tạo không khí vui tươi phấn chấn cho học sinh trong nhà trường.

            - Tập trung hướng dẫn HS mới, HS nhỏ tật nặng, tập đúng động tác bài thể dục nhịp điệu giữa giờ, đầu giờ buổi sáng.

- Xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức hội khỏe cho HS toàn trường, mua sắm thêm vợt cầu lông, bóng bàn và tu bổ hố nhảy, đường chạy cho HS có điều kiện tập dượt.

- Phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các HS có năng khiếu thể thao ở từng mặt để tham gia các hội thao do Sở Thể Dục Thể Thao và Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội tổ chức. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện nâng cao thành tích thể thao cho vận động viên chạy ngắn, bật xa tại chỗ và cầu lông.

- Phân loại cụ thể các đối tượng học sinh, tập trung các lực lượng  trong trường cùng quan tâm giáo dục uốn  nắn hàng ngày đối với những HS đặc biệt.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, đề ra những yêu cầu cụ thể trong phối hợp để cùng thực hiện ngay từ đầu năm học.

- Tổ chức thi đua liên tục trong học sinh, theo dõi hàng ngày, đánh giá nghiêm túc trong sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, sơ kết khen thưởng HS tiến bộ nhất tháng ở từng lớp.

- Tổ chức cho HS đọc 5 điều Bác dạy trong buổi lễ chào cờ hàng tuần.

5. Tổ chức hoạt động thư viện – thiết bị:

a. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động của thư viện, cung cấp và quản lý việc sử dụng sách - thiết bị máy móc trong dạy học, đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác dạy học, phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết  tật.

- In sao tài liệu chuyên môn, cung cấp biểu mẫu sổ sách, tài liệu chuyên môn, vật tư làm ĐDDH cho các cá nhân , tập thể hoạt động chuyên môn trong trường.

- Phố hợp với Đoàn TN nhà trường tổ chức vận động quyên góp sách giáo khoa cũ cho học sinh sử dụng, quyên góp lịch, tạp chí cũ để đóng vở cho học sinh khiếm thị.

- Tổ chức quản lý xuất, nhập vật tư, sản phẩm nghề và thu hồi kinh phí bán sản phẩm kịp thời, thực hiện trưng bày sản phẩm nghề thường xuyên.

b. Chỉ tiêu:

100% lớp có tủ đựng thiết bị dạy học trên lớp.

100% học sinh có đủ sách giáo khoa, sách bài tập và dụng cụ học tập tại lớp.

100% cán bộ viên chức, bộ phận chuyên môn được cấp tài liệu, sổ sách hoạt động kịp thời, đầy đủ.

100% giáo viên liên hệ mượn đồ dùng dạy học thường xuyên, tham gia làm ĐDDH và tận dụng đồ dùng dạy học các điều kiện sẵn có trong nhà trường vào giảng dạy.

c. Biện pháp thực hiện:

- Công khai danh mục sách tham khảo và các thiết bị dạy học ở vị trí thuận lợi trong thư viện. Sắp xếp sách, thiết bị khoa học để giáo viên dễ tìm kiếm khi có nhu cầu mượn sử dụng.

- Lập đủ các loại hồ sơ sổ sách, cập nhật kịp thời. 

- Các tổ bộ môn lập kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học trong năm học, theo dõi kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và có nhận xét đánh giá cụ thể thông qua phiên họp chuyên môn hàng tháng.

- Thu thập nhu cầu, tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị dạy học, in sao tài liệu kịp thời và phối hợp tổ chức vận động các lực lượng xã hội hỗ trợ sách – thiết bị - ĐDDH. Khuyến khích giáo viên sưu tầm hình ảnh, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Vận động giáo viên làm đồ dùng dạy học bổ sung, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho giáo viên làm đồ dùng dạy học.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng máy móc chuyên dụng để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời. Nghiên cứu chức năng, cách sử dụng để hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị giảng dạy cho người sử dụng. Giao trách nhiệm cụ thể cho người sử dụng và theo dõi năm tình hình sử dụng thường xuyên.

- Tổ chức kiểm kê giữa năm học và cuối năm học đánh giá tình hình sử dụng sách – thiết bị dạy học và bổ sung giải pháp thực hiện.

- Phối hợp tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, thi viết chữ đẹp vào tháng 11/2018.

- Thực hiện đối chiếu tổng hợp kinh phí tiêu thụ sản phẩm nghề vào tuần lễ cuối tháng.  

- Tổ chức phòng đọc cho giáo viên và phục vụ đều đặn chu đáo, xây dựng văn hóa đọc trong giáo viên.

6. Công tác tổ chức nội trú – bán trú:

6.1. Hoạt động y tế học đường:

a. Nhiệm vụ:

Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế học sinh, đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức và học sinh.

b. Chỉ tiêu:

- 100% HS mắc dịch bệnh được cách ly kịp thời, 100% học sinh bệnh được khám và điều trị, có chế độ chăm sóc theo dõi phù hợp tại trường và chuyển lên tuyến trên kịp thời.

- 100% HS được tham gia BHYT và được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.

- 100% HS thực hiện rửa tay sạch trước khi ăn hàng ngày. Phối hợp tổ chức đồng loạt 2 đợt chiến dịch tổng vệ sinh diệt loăng quăng và phòng chống dịch SXH.

- Tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường hàng ngày.

- Thực hiện đầy đủ, thường xuyên các loại hồ sơ sổ sách y tế theo quy định.

- Thực hiện thường xuyên kịp thời công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho HS và CBVC tại trường.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức kiểm tra phân loại sức khỏe HS, lập sổ theo dõi sức khỏe từng học sinh, sổ giao thuốc của phụ huynh đối với HS điều trị bệnh mãn tính. Chú trọng phối hợp chăm sóc – theo dõi sức khỏe những học sinh bệnh mãn tính, đưa học sinh đi khám và điều trị bệnh cấp tính. Tổ chức theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh bệnh tại trường và phối hợp tổ chức giáo dục giới tính cho HS.

- Phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ y tế và giáo viên chủ nhiệm, nhân viên quản sinh và phụ huynh học sinh trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Thực hiện nghiêm túc công tác giao ca hàng ngày giữa các nhân viên y tế.

Thu thập thông tin, tài liệu tuyên truyền phổ biến trong sinh hoạt dước cờ và tuyên truyền ở bảng truyền thông từng đợt về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình ở trường.

- Đẩy mạnh thực hiện vệ sinh ATTP và kiểm tra giám sát thường xuyên công tác vệ sinh bảo vệ môi trường. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tuần lễ vệ sinh môi trường, tháng hành động VSATTP.

6.2. Hoạt động quản lý HS:

a. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và duy trì nề nếp sinh hoạt nội trú, bán trú cho học sinh, đảm bảo đúng thời gian biểu quy định về sinh hoạt tại sân vui chơi, đi bộ, tự học buổi tối, vệ sinh khu nội trú, thực hiện giờ ngủ.

- Tăng cường hướng dẫn học sinh thực hiện tự quản trong hoạt động ở khu nội trú và thực hiện sinh hoạt-học tập-vui chơi đúng nơi quy định.

- Hướng dẫn HS lớn tham gia và tổ chức thực hiện giặt, phơi và xếp quần áo giặt hàng ngày .

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, giám sát học sinh thực hành kỹ năng sống ( vệ sinh cá nhân – tắm, giặt, ăn, ngủ và lao động vệ sinh khu nội trú), giúp đỡ học sinh nhỏ, tật nặng

- Tổ chức giao nhận học sinh với phụ huynh, với ca trực khác, quản lý HS giờ chơi tự do. Tổ chức theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày.

- Đôn đốc hướng dẫn HS mặc đúng trang phục, đôn đốc HS đến phòng ăn, phòng học đúng giờ.

- Theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh, phối hợp giáo dục giới tính cho học sinh lớn và uốn nắn biểu hiện lệch lạc của học sinh, phòng chống – khắc phục tai nạn thương tích.

- Quản lý hồ sơ của HS và cán bộ công chức nhà trường, phối hợp tổ chức tuyển sinh. Sắp xếp phòng ở và giới thiệu HS vào các lớp học.

b. Chỉ tiêu:

100% học sinh nội trú đến lớp học, phòng ăn đúng giờ và tham gia đi bộ, luyện tập thể dục hàng ngày.

Tất cả HS được hướng dẫn vui chơi trong sân chơi của trường ít nhất 2 lần/tuần.

100% học sinh mặc đúng đồng phục và đi dép hàng ngày.

100% các loại hồ sơ sổ sách quản sinh được cập nhật đầy đủ, thường xuyên.

Giảm tỷ lệ HS bị tai nạn thương tích tại trường xuống dưới 3%, không có học sinh bị tai nạn thương tích trầm trọng trong các ca trực.

Quần áo, vật dụng cá nhân của HS sạch sẽ, lành lặn và có đính tên đầy đủ.

100% HS đặc biệt được ghi kết quả rèn luyện trong sổ theo dõi thường xuyên.

c. Biện pháp thực hiện:

- Phân định rõ khu vực quản lý HS của từng nhân viên, phối hợp đôn đốc HS đến nơi sinh hoạt- học tập đúng giờ.

- Thực hiện kiểm tra sĩ số, trang phục và sức khỏe học sinh khi giao - nhận HS.

- Phân loại, lập danh sách từng đối tượng HS cá biệt để chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ và theo dõi sự tiến bộ của HS.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên cùng bộ phận để chăm lo sức khỏe, trang phục và giáo dục đạo đức, uốn nắn lệch lạc trong HS.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc thời gian biểu cho HS ở từng mặt hoạt động, quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ HS yếu kém về thực hiện kỹ năng sống. Khích lệ - động viên HS có kỹ năng sống khá tham gia giặt phơi, lao động vệ sinh khu nội trú và giúp đỡ học sinh mới, học sinh yếu kém trong mọi hoạt động.

6.3. Hoạt động cấp dưỡng:

a. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục đổi mới hoạt động của bếp ăn tập thể, xây dựng bổ sung các bộ thực đơn, đảm bảo hoạt động khoa học, uyển chuyển, tiết kiệm thời gian. Tập trung nhiều cho chế biến thức ăn, phân nhóm học sinh theo từng đối tượng và tổ chức sắp xếp, hướng dẫn HS ăn uống, vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện hợp đồng cung ứng thực phẩm với nhà cung ứng thực phẩm ngay từ đầu năm học, tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm hàng ngày đảm bảo về chất lượng và số lượng.

- Tận dụng mọi nguồn lực và cơ hội để nâng cao khẩu phần ăn cho HS, sử dụng hiệu quả minh bạch quà tài trợ và kinh phí ăn uống hàng ngày đảm bảo sức khỏe học sinh.

- Tiếp tục xây dựng chế độ tự quản, tự phục vụ. Tăng cường phối hợp giúp đỡ hướng dẫn HS thực hành kỹ năng tự phục vụ.

- Thực hành nghiêm túc 10 nguyên tắc vàng và các quy định vệ sinh ATTP.

b. Chỉ tiêu:

- Thực hiện khẩu phần ăn cho học sinh bình quân 35.000 đ/ngày.

- 30% HS tham gia trực nhật tại BĂTT hàng ngày (sắp bàn ăn, thu dọn lau bàn, xếp ghế, quét sàn và rửa dụng cụ ăn uống).

- Không xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn hoặc nhiễm dịch tiêu hóa đồng loạt.

- Đăng ký mua thực phẩm đúng thực đơn quy định, rà soát giá cả thị trường, công khai thực đơn hàng ngày, lưu mẫu thức ăn từng bữa trong 24h.     

- Tận dụng mọi điều kiện để tự sản xuất và cung cấp rau sạch cho BĂTT đáp ứng 50-> 60% nhu cầu sử dụng /tháng.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức rà soát các thực đơn và tổ chức thảo luận để xây dựng thêm thực đơn và bổ sung món ăn vào thực đơn cũ cho phù hợp với mức ăn quy định hiện hành và đối tượng học sinh.

- Lập đầy đủ các loại sổ sách thể hiện hoạt động BĂTT: Bộ thực đơn và kế hoạch sử dụng, sổ xuất nhập nhu yếu phẩm, sổ lưu mẫu thức ăn, sổ theo dõi nhận thực phẩm và thức ăn sáng hàng ngày, nhật ký chăm sóc thu hoạch rau xanh.

- Tổ chức cho HS yếu, ăn kém ăn trước 15 phút. Phân nhóm HS theo từng khu vực thuận tiện trong việc hướng dẫn HS ăn hết khẩu phần  (HS nhỏ, HS lớn, HS mập phì...).

- Phân công học sinh trực nhật bếp ăn tập thể, hướng dẫn học sinh quét dọn phòng ăn sau bữa ăn sáng, trưa, chiều, tổ chức diệt ruồi – gián thường xuyên.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng, số lượng và giá cả thực phẩm hàng ngày, trang bị đầy đủ các dụng cụ chế biến thức ăn không lẫn lộn sử dụng cho thức ăn sống, chín. Giám sát việc công khai tài chính hàng ngày và kiểm tra bản kê thanh toán hàng ngày..

- Trang bị xà phòng rửa tay và tổ chức hướng dẫn đôn đốc HS rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

- Lập và ký kết hợp đồng đầu mối cung ứng thực phẩm toàn diện cho bếp ăn tập thể, tổ chức thực hiện hợp đồng nghiêm túc, kiểm tra giám sát thực hiện hợp đồng thường xuyên..

7. Công tác xây dựng -tu bổ, sắp xếp- bảo vệ cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan nhà trường:

a. Nhiệm vụ:

- Bố trí sắp xếp bàn ghế cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu các hoạt động của trường ngay từ tuần đầu tiên của năm học.

- Tổ chức trang trí bảng biểu các khu vực nhà trường, trang trí hình ảnh – khẩu hiệu tuyên truyền giáo dục xây dựng trường học thân thiện, sắp xếp CSVC phục vụ các buổi lễ, hội nghị, họp mặt, tiếp khách tại trường.

- Bảo quản an toàn tài sản nhà trường, phương tiện đi lại của cán bộ viên chức và khách của trường, đảm bảo trật tự an ninh trong nhà trường.

- Mua sắm, tu bổ, sửa chữa trang thiết bị điện nước và bàn ghế - vật dụng, công cụ máy móc làm việc phục vụ công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật.

- Tổ chức trồng tỉa cây xanh, tôn tạo cảnh quan sư phạm, môi trường xanh – sạch – đẹp.

- Tiếp tục tổ chức phát triển nghề bó chổi phù hợp với thực tế khả năng HS lớp nghề chổi.

b. Chỉ tiêu:

100% phòng học, phòng ở, phòng làm việc có cơ sở vật chất tươm tất, phù hợp theo khả năng trang bị của trường.

100% các buổi lễ, hội nghị, họp mặt, tiếp khách (có lịch đăng ký trước), có đủ và đảm bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, băng rôn, khung chữ, máy chiếu...  trước giờ tổ chức.

100% sản phẩm nghề được tiêu thụ và thu hồi kinh phí 100% sản phẩm xuất kho.

100% các sự cố, hư hỏng CSVC được khắc phục kịp thời.

Lắp đặt nội quy – khẩu hiệu, bảng – hình ảnh tuyên truyền ở tất cả các khu vực nhà trường đảm bảo thiết thực hiệu quả.

c. Biện pháp thực hiện:

- Bám sát kế hoạch của trường lập kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ để từng nhân viên phụ trách chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ.

- Lập bảng phân công, duy trì lịch kiểm tra cơ sở vật chất các khu vực ở các thời điểm trong ngày. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát, uốn nắn nhắc nhở việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các hoạt động của cán bộ viên chức nhà trường. Chú trọng hướng dẫn cách sử dụng bảo quản các trang thiết bị mới hoặc CBVC – HS mới vào trường, hạn chế hư hỏng trang thiết bị do không biết cách sử dụng gây ra.

- Lập sổ giao nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị từng phòng làm việc, phòng học, phòng ở và theo dõi cụ thể tình hình sử dụng, các sự cố và nhu cầu bổ sung, sửa chữa.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra trao đổi thông tin hàng ngày, để nắm vững chất lượng, mức độ hư hao cơ sở vật chất – trang thiết bị và nắm rõ nhu cầu sử dụng để sắp xếp ,bố trí, bổ sung điều chỉnh cơ sở vật chất phù hợp kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc lịch giao nhận ca trực, tổ chức sinh hoạt tổ ít nhất 2 tuần 1 lần, tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong từng bộ phận hàng tuần.

8. Công tác tổ chức, quản lý hành chính:

a/Nhiệm vụ :

 - Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà trường.Tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức thạo việc và thích hợp ở từng vị trí việc làm.

-Tổ chức đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên trong diện chuẩn bị nâng lương, cán bộ nguồn và cán bộ lãnh đạo nhà trường đảm bảo thực chất, nghiêm túc đúng quy trình.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, tổ chức:

+ Tiếp tục cải tiến công tác xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự nhà trường đảm bảo hợp lý, gọn nhẹ, phát huy tối đa nội lực của đội ngũ và cơ sở vật chất nhà trường.

+ Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

+ Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động chuyên môn nhà trường: Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và kiểm tra giáo viên, công nhân viên, chú trọng kiểm tra việc soạn giảng của giáo viên, thực hiện nhiệm vụ ca trực của nhân viên đảm bảo thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

+Tiếp tục đổi mới công tác quản lý tài chính, tài sản nhà trường đảm bảo chế độ thu chi đúng quy định tài chính, giảm thiểu hư hao vật tư, thiết bị, CSVC nhà trường, tiết kiệm kinh phí hoạt động đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các tổ chuyên môn. Tổ chức quản lý và sử dụng tài trợ theo Thông tư 29/2012/TT-BGD&ĐT.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.

- Tăng cường sử dụng CNTT trong quản lý giáo dục, sử dụng thường xuyên, hiệu quả phần mềm eoffice, pemis, misa, emis..., trao đổi ý kiến-trình duyệt văn bản qua email, đảm bảo thông tin 2 chiều thông suốt và cập nhật thông tin trên website của trường kịp thời, sát thực.

b. Chỉ tiêu:

100% các mặt công tác của trường có kế hoạch chỉ đạo và chương trình hoạt động do ban lãnh đạo trường xây dựng và triển khai quán triệt thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Các cuộc vận động, các hoạt động của trường thực hiện đồng bộ, nề nếp, hiệu quả.

100% văn bản được trao đổi, phát hành nội bộ qua email và được chuẩn xác trước khi in ấn trình lãnh đạo duyệt.

100% các tổ, bộ phận chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động năm – tháng kịp thời, khả thi.

Kiểm tra hoạt động chuyên môn đối với 100% giáo viên, nhân viên trong suốt năm học.

Kiểm tra hoạt động tài chính ít nhất 2 lần/năm học.

Thực hiện ít nhất 1 đổi mới có hiệu quả /1 cán bộ viên chức. Cán bộ lãnh đạo trường thực hiện ít nhất 2 đổi mới thiết thực trong công tác quản lý.

Hạn chế tối đa phát sinh tăng giờ và hư hao cơ sở vật chất – thiết bị, tiết kiệm từ 10% ->20% kinh phí hoạt động các nguồn.

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về quyền lợi của cán bộ viên chức, học sinh. Tổ chức cho cán bộ chủ chốt và các giáo viên tiêu biểu đi tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục trẻ khuyết tật tại ít nhất 1 đơn vị tỉnh bạn.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và các văn bản liên quan đến hoạt động nhà trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện quy định hoạt động chuyên môn, tiêu chí thi đua ngày từ tuần đầu tiên của năm học.

- Lãnh đạo trường, phụ trách tổ, bộ phận và giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học cụ thể. Mọi kế hoạch phải được phê duyệt trước khi triển khai thực hiện và phải được tổ chức theo dõi kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh kịp thời các giải pháp để kế hoạch thực hiện hiệu quả. Nghiêm túc đánh giá, nhận xét thực hiện kế hoạch ngay sau khi kết thúc thời hạn.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ, lịch họp giao ban đầu tuần giữa lãnh đạo và phụ trách tổ, bộ phận, lịch họp HĐSP hàng tháng. Thực hiện họp kiểm điểm công tác lãnh đạo trường ít nhất 1 lần/tháng trước khi họp HĐSP.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung quy trình hội nghị CBVC đầu năm học.

- Xây dựng lịch kiểm tra chuyên môn cụ thể đối với từng giao viên – nhân viên và từng bộ phận. Tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách hàng tháng và tổng kiểm tra 2 đợt/năm: Kiểm tra sổ sách đầu năm để uốn nắn lệch lạc, kiểm tra sổ sách cuối năm để đánh giá chất lượng công tác.

- Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, luân chuyển vị trí làm việc đảm bảo công bằng hợp lý, phân công thời khóa biểu, lịch trực linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên nhà trường thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức trưng cầu ý kiến, thu thập thông tin trước khi ra quyết định quản lý, tổ chức các hoạt động lớn trong trường và thông qua hội đồng sư phạm trước khi triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức khoán văn phòng phẩm và vật tư chuyên môn trên cơ sở thực tiễn sử dụng ở năm học trước. Lập sổ giao nhận thiết bị - máy móc, cơ sở vật chất. Xây dựng lịch và thực hiện kiểm tra chỉ số điện nước hàng ngày để tiện theo dõi thực hành tiết kiệm ở từng cá nhân, bộ phận từ đó có chế độ khen, chê, giải pháp khắc phục lãng phí kịp thời.

- Tiếp tục điều chỉnh bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành về quản lý tài chính và định mức sử dụng kinh phí phù hợp với thực tế hoạt động ở trường. Tổ chức đối chiếu kết toán tài chính hàng tháng, công khai tài chính theo quy định.

- Trang bị máy tính và đường truyền internet đầy đủ cho các tổ, bộ phận hoạt động. Cài đặt phần mềm diệt vi rút cho tất cả máy tính trong trường.Thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng, bảo trì máy móc – thiết bị chuyên dụng. Thường xuyên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các loại phần mềm quy định trong quản lý tài chính, lưu trữ thông tin.

- Đăng tải thông tin lên website của trường theo nội dung đã được lãnh đạo trường phê duyệt ngay sau khi kết thúc hoạt động. Tổ chức cập nhật xử lý thông tin trên Eoffice và hộp thư  email  hàng ngày.

9. Công tác thi đua khen thưởng 

a/Nhiệm vụ:Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức và học sinh nhà trường tạo khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp trong trường, thu hút đông đảo thành viên nhà trường tham gia một cách tự giác, hiệu quả.

            - Tổ chức thi đua, đánh giá thực hiện nề nếp học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh:

            +Tổ chức theo dõi, uốn nắn giáo dục đạo đức, tác phong của học sinh và theo dõi thi đua trong học sinh hàng ngày, sơ kết đánh giá thi đua hàng tuần trong sinh hoạt dưới cờ.

            + Phát động và tổ chức  phong trào thi đua trong học sinh : thi đua học tốt, làm việc tốt tạo cho học sinh phấn đấu, hứng thú trong học tập, tích cực tham gia lao động và biểu diễn văn nghệ, thể thao.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong CBVC:Đảm bảo công khai, dân chủ công bằng thiết thực trong thi đua.

b. Chỉ tiêu:

* Thực hiện phong trào thi đua:

100% hoạt động thi đua trong nhà trường mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút ít nhất 90% CBVC và 50% HS tham gia.

100% CBVC thực hiện đổi mới hoặc cải tiến phương pháp giảng dạy làm việc và báo cáo đầy đủ để tổ chuyên môn thẩm định và phổ biến vận dụng.

Phân loại thi đua hàng tháng: 100% CBVC đạt loại khá trở lên trong đó ít nhất có 80% đạt loại xuất sắc. Không có CBVC xếp loại trung bình.

Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm : 50% cán bộ-giáo viên, nhân viên tham gia, toàn trường có ít nhất 10 sáng kiến kinh nghiệm nộp về Sở Giáo Dục dự thi và có ít nhất 7 sáng kiến kinh nghiệm đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở

* Danh hiệu thi đua cuối năm đối với CBVC:

Tập thể:

- Tập thể lao động xuất sắc: 1

- Tập thể Lao động tiên tiến: 3.

Cá nhân:Lao động tiên tiến 92% cán bộ viên chức trở lên trong đó có 7 chiến sĩ thi đua cơ sở.

c. Biện pháp:

- Tổ chức triển khai thảo luận công khai các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tiêu chí thi đua ngay từ đầu năm học, nâng cao tác dụng của công tác thi đua.

- Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học trong hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học.

- Tiếp tục cải tiến nội dung, cách thức phát động và tổ chức phong trào thi đua:  Cải tiến công tác xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo tính vừa sức, phù hợp có tác dụng thúc đẩy hoạt động chuyên môn. Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, dành khoảng thời gian ít nhất từ 3 tuần trở lên cho công tác chuẩn bị, tập dượt  tránh tham gia chiếu lệ hoặc giải thưởng kém chất lượng.

- Tiếp tục cải tiến cách tổ chức bình xét thi đua hàng tháng và sử dụng kết quả thi đua trong đánh giá xếp loại thi đua cả năm và định mức khen thưởng. Tổng hợp kết quả thi đua ở các lĩnh vực của từng cá nhân làm căn cứ đánh giá xếp loại thi đua.

10. Hoạt động xã hội – đoàn thể:

10.1. Hoạt động đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

a. Nhiệm vụ:

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, thực hiện các hoạt động từ thiện để giúp đỡ học sinh trong nhà trường.

- Tổ chức hoạt động đội thiếu niên tiền phong ở nhà trường. Đề cử danh sách học sinh tiêu biểu nhận các danh hiệu khen thưởng, các xuất học bổng và tham gia các hoạt động do các ngành chức năng tổ chức.

- Tham mưu với lãnh đạo trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động vui chơi, diễn văn nghệ phục vụ khai giảng – sơ kết – tổng kết năm học và phục vụ các chương trình giao lưu, tiếp đón ân nhân, các hội nghị khác khi được yêu cầu.

- Tổ chức chương trình nghệ vui tết trung thu, chào mừng 20/11, mừng Đảng mừng Xuân, mừng sinh nhật Bác. . .Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng các tiết mục văn nghệ của HS.

- Tổ chức giao lưu với các chi đoàn đến trường làm công tác xã hội từ thiện, tổ chức tham gia các hoạt động do huyện đoàn, tỉnh đoàn tổ chức.

- Tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, giới thiệu bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phát triển Đảng.

b. Chỉ tiêu:

Đạt chi đoàn vững mạnh năm 2018.

100% đoàn viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hỗ trợ hoạt động đội.

100% đoàn viên chấp hành tốt nội quy quy chế nhà trường, điều lệ đoàn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong nhà trường và gương mẫu thực hiện đổi mới, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

Phân loại đoàn viên: 75% tốt, 25% khá.

Giới thiệu, bồi dưỡng 01 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

c. Biện pháp thực hiện:

- Chủ động lập kế hoạch và tham mưu tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ nhà trường đối với hoạt động của chi đoàn.

- Cải tiến nội dung cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép theo chủ đề hoạt động để tạo sự sinh động thiết thực ở từng buổi sinh hoạt.

- Cải tiến phân công nhiệm vụ cho đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên phát huy năng lực sở trường và thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn viên.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và các tổ, bộ phận chuyên môn để tổ chức các phong trào văn thể, hoạt động đội cho học sinh và xét chọn học sinh tiêu biểu xuất sắc ở các lĩnh vực.

10.2. Hoạt động công đoàn:

a. Nhiệm vụ:

- Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức nhà trường: Phong trào đổi mới-sáng tạo trong giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phong trào "phụ nữ 2 giỏi" thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thực hiện "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo", thi đua thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện kết hợp chặt chẽ "Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm".

- Phối hợp tổ chức và giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tuyên truyền vận động và đôn đốc nhắc nhở công đoàn viên tích cực thi đua, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức sơ kết và khen thưởng cá nhân, tập thể cán bộ viên chức xuất sắc ở các phong trào thi đua, tổ chức theo dõi, bình xét thi đua hàng tháng và phân loại danh hiệu thi đua theo tiêu chuẩn quy định.

- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.

- Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho CĐV theo chế độ quy định tại quy chế chi tiêu CĐCS.

- Tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện chức năng công đoàn cơ sở theo quy định.

b. Chỉ tiêu:

Công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

Vận động 100% công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

100% cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong trường là công đoàn viên .

70% công đoàn viên xuất sắc cấp trường trong đó ít nhất 2 công đoàn viên xuất sắc cấp ngành trở lên..

80% phụ nữ 2 giỏi, 100% cán bộ công chức không sinh con thứ 3.

Bồi dưỡng 1 công đoàn viên xuất sắc giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành các chương trình hoạt động của công đoàn ngành, đặc biệt chú trọng thực hiện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ của đội ngũ, chăm lo đời sống – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mọi công đoàn viên.

- Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn cơ sở  và chính quyền nhà trường trong thực hiện của chủ trương chung và tổ chức các phong trào thi đua.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng thu thập thông tin , chủ động đổi mới nội dung hình thức tổ chức thi đua ngay từ khi xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo tính vừa sức, thiết thực, thu hút sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của công đoàn viên. Đồng thời phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua kịp thời, chú trọng thực hiện kết hợp giữa vận động tuyên truyền  và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc luật thi đua khen thưởng, thực hiện chuẩn đánh giá hiệu trưởng, giáo viên tiểu học. . . Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua trong nhà trường và tổ chức theo dõi đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua cả năm học và chia quỹ thu nhập tăng thêm đảm bảo công bằng, dân chủ trong trường.

- Tăng cường hướng dẫn các tổ công đoàn và thành viên ban thi đua lập bảng theo dõi thi đua cụ thể thường xuyên phục vụ việc xét thi đua hàng tháng đảm bảo sát thực công bằng.

10.3. Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhà trường – gia đình và xã hội, nâng cao trách nhiệm của cha mẹ HS trong chăm sóc nuôi dạy trẻ khuyết tật.

- Hỗ trợ nhà trường cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho HS, thường xuyên góp ý xây dựng và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ viên chức nhà trường.

- Đóng góp ý kiến xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, xây dựng mục tiêu giáo dục và định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường.

b. Mức phấn đấu:

100% phụ huynh có trách nhiệm chăm lo các điều kiện sinh hoạt học tập của học sinh khuyết tật, trước hết là của con em mình.

100% phụ huynh thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh.

Ít nhất có 85% phụ huynh thực hiện đón HS về gia đình nghỉ cuối tuần, hàng tuần.

90% phụ huynh đưa con đi học bán trú đúng giờ quy định.

80% phụ huynh tham gia hội nghị cha mẹ học sinh tại trường ở từng đợt tổ chức.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm với phụ huynh học sinh mới nhập học về trách nhiệm của đôi bên trong thời gian học sinh học dự thính 4 tuần đầu tại trường.

- Tham gia xây dựng và thường xuyên giám sát thực hiện quy ước phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm ở từng học kỳ trong phiên họp PHHS.

- Cơ cấu lại đội ngũ Ban đại diện CMHS, tổ chức họp cha mẹ học sinh ít nhất 2 lần/năm học.

- Hợp đồng xe ô tô để đưa đón học sinh các tuyến về gia đình nghỉ cuối tuần và các dịp lễ tết.

10.4. Công tác xã hội hóa giáo dục:

a. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục đảy mạnh công tác vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng xã hội chung tay chăm lo cải thiện đời sống vật chất - tinh thần và điều kiện sinh hoạt, thiết bị phục vụ cho học sinh khuyết tật.

- Tổ chức tiếp đón long trọng, quản lý- phân phối sử dụng quà tài trợ khoa học, minh bạch.

- Củng cố, duy trì mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan, PHHS để đáp ứng nguyện vọng của ân nhân, nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của công tác vận động, đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật .

b. Mức phấn đấu:

- Được hỗ trợ ít nhất 1 đợt lao động công ích cho trường và ít nhất 3 loại thiết bị cần thiết cho HS.

- Hàng hóa tài trợ đạt 30% nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

- Kinh phí tài trợ đạt 120 triệu đồng/năm học

- Họp mặt giao lưu với ít nhất 30 đơn vị, đoàn từ thiện.

c. Biện pháp thực hiện:

- Lập sẵn bảng nhu cầu chi tiết cần thiết cần được trợ giúp ở từng lĩnh vực để cung cấp thông tin kịp thời sát thực cho ân nhân khi được yêu cầu.

- Lập thư ngỏ vận động tài trợ dịp sơ kết HKI và tết Kỷ Hợi.

- Chuẩn bị chu đáo các buổi tiếp đón ân nhân khi có hẹn trước:Trang trí băng rôn, gắn chữ, tập trung học sinh, chuẩn bị hội trường, các tiết mục văn nghệ chào đón khách.

- Phân loại, kiểm tra hạn sử dụng của hàng tiêu dùng được tài trợ trước khi lập kế hoạch sử dụng phân phối hàng tài trợ  đảm bảo an toàn tránh lãng phí.

- Tổ chức thảo luận cùng đại diện PHHS về nội dung các nhu cầu trợ giúp cần thiết đối với hoạt động nuôi dạy trẻ khuyết tật của nhà trường trong hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng dự thảo kế hoạch, gởi các thành viên hội đồng trường và các đơn vị chuyên môn nhà trường đóng góp ý kiến trong tuần lễ thứ 4 của năm học. Sau khi thống nhất kế hoạch trong phiên họp hội đồng trường lần 1, hiệu trưởng trình kế hoạch năm học của trường trước hội nghị công chức – viên chức toàn trường để thảo luận đi đến thống nhất kế hoạch.

- Các phó hiệu trưởng, phụ trách các tổ, bộ phận căn cứ nội dung kế hoạch năm học của trường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động cụ thể của từng đơn vị, phản ánh kịp thời những khó khăn, khúc mắc khi triển khai thực hiện kế hoạch để lãnh đạo trường xem xét.

- Từng cán bộ viên chức nhà trường xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực vượt khó tham gia cùng tập thể sư phạm nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học của trường trong mọi mặt hoạt động./.

 

Nơi nhận:     

-     Sở Giáo dục (để trình)                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

  • Hội đồng trường (để theo dõi thực hiện);
  • PHT, PT các tổ, bộ phận nhà trường (để t/h);
  • Lưu:VT.

 

                                                                              Nguyễn Thị Thúy 

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến trẻ khuyết tật nào?

Trẻ khiếm thị (mù - loà - nhìn kém nặng)

Trẻ đa tật - bại liệt

Trẻ chậm phát triển trí tuệ (mức độ trung bình - nhẹ)

Khác

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 86
  • Hôm nay: 11714
  • Tháng hiện tại: 317294
  • Tổng lượt truy cập: 4120853